Tuesday, November 29, 2011

Windows XP - Bila Log In, Automatik Log Off

Pernahkah anda mengalami masalah ini? Jika anda sedang alami sekarang tolong jangan format komputer anda sebab anda membazir masa. Ingat, masa itu emas walaupun ia tidak dijual di kedai-kedai emas.


Masalah ini berkait rapat dengan registry Windows anda. Ia terletak di lokasi HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Lihat value untuk Shell dan Userinit. Jika tiada value dalam kedua DWORD ini maka ankan senantiasa lah restart komputer tuan-tuan dan puan-puan.

Untuk mengatasi masalah ini anda perlu boot dari CD. Cara yang aku guna adalah boot dari CD HIREN. HIREN ini boleh buat macam-macam dari reset password administrator sampai scan spyware/malware.


Cara lain yang mudah adalah akses registry komputer yang bermasalah dari komputer lain dalam satu network(rangkaian) yang sama. Solusi ini memerlukan anda mengetahui nama komputer yang bermasalah tersebut ok. Langkah pertama anda perlu run Registry Editor. Klik tetikus anda pada HKEY_LOCAL_MACHINE. Kemudian pilih File > Connect Remote Registry. Masukkan nama komputer dan ubah value Shell dan Userinit seperti di bawah.

Shell=explorer.exe
Userinit = x:\windows\system32\userinit.exe

No comments: